Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

Høring over bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet vedhæftede udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger med regler om:

  • hvilke dokumenter og nøgleoplysninger sælger skal udlevere til køber
  • penge- og realkreditinstitutternes pligt til at indberette finansielle nøgleoplysninger
  • andelsboligforeningernes udfyldelse af nøgleoplysningsskemaer

 

Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
02-12-2013
02-02-2014
01-01-2014
2013/2014
Peter Møller
pml@mbbl.dk
14-11-2013