Høring

Høring

Idéfasehøring - Ny bane til Aalborg Lufthavn

Idéfasehøring - Ny bane til Aalborg Lufthavn

Med den politiske aftale ”En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.” af 21. marts 2013 blev det aftalt at afsætte penge til etablering af en baneforbindelse til Aalborg Lufthavn.

Den nye bane til Aalborg Lufthavn skal bidrage til et generelt løft af den kollektive trafik i Aalborg-området samt skabe en ny sammenhæng mellem landsdelstrafikken og Aalborg Lufthavn.

Aalborg Lufthavn er en lufthavn i vækst og den nye bane vil støtte denne vækst med direkte forbindelser til Aalborg og Aarhus.

Med lufthavnsbanen bliver det samtidig muligt at flytte de støjende klargørings og vende faciliteter ved Lindholm station til en placering tæt på lufthavnen. Dette vil løse et støjproblem for beboerne til de nuværende klargøringsfaciliteter.

Bygningen af lufthavnsbanen påbegyndes i 2016 og forventes færdiggjort i 2019.

Projektet gennemløber en VVM-proces (Vurdering af Virkninger på Miljøet) med to offentlige høringer. Den første offentlige høring er en idéfase, der igangsættes med offentliggørelsen af projektets overordnede indhold i dette debatoplæg. Idéfasehøringen afholdes for at indhente forslag om de forhold,der skal tages hensyn til i de videre undersøgelser.

Med dette debatoplæg informerer Banedanmark om projektets baggrund og muligheder.

Alle henvendelser og idéer vil blive vurderet og indgå i det videre arbejde, idet omfang de inden for de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer kan forbedre projektet.

Høringsperioden starter den 28. oktober og slutter den 18. december 2013.

Debatoplæg
Banedanmark
Trafik og transport
18-12-2013
18-02-2014
28-10-2013
2013/2014
28-10-2013

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Idéfasehøring - Ny bane til Aalborg Lufthavn 877,742 kB