Høring

Høring

Høring af lovforslag om ændring af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., og forskellige andre love i høring.

Høring af lovforslag om ændring af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., og forskellige andre love i høring.

Finanstilsynet har i dag sendt lovforslag om ændring af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., og forskellige andre love i høring.

Udkastet kan downloades herunder.

De i lovforslaget indeholdte ændringer skal indgå i et samlet lovforslag med en del af de ændringer af den finansielle lovgivning, der har været i høring i perioden den 28. juni til den 12. august 2013. Det samlede lovforslag forventes fremsat januar II 2014.

Det overordnede formål med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer af den finansielle lovgivning.

Formålet med lovforslaget er bl.a. at sikre, at danske forvaltere af alternative investeringsfonde har samme rammevilkår som forvaltere af alternative investeringsfonde i de øvrige EU-lande. Derfor indeholder lovforslaget forslag til ændring af reglerne vedrørende forvaltning af alternative investeringsfonde, herunder reglerne om markedsføring til detailinvestorer.

Derudover foreslås der med lovforslaget indført regler, som finder anvendelse i situationer, hvor et forsikringsselskab, der har tilladelse til at udøve livsforsikringsvirksomhed, tilbyder alle eller en gruppe af sine forsikringstagere at ændre deres forsikringsaftale til at omfatte et produkt med lavere eller ingen garantier. Forsikringstagere, som accepterer et sådan tilbud, skal ifølge den foreslåede bestemmelse hver især have overført den økonomiske værdi af deres nuværende produkt til det nye produkt. Denne ændring vil bl.a. forbedre den enkelte pensionskundes rettigheder i forbindelse med omvalg af pensionsforhold. Da firmapensionskasser er reguleret i en særskilt lov, foreslås der en tilsvarende tilføjelse i lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Af lovforslaget følger endvidere en række ændringer i lov om værdipapirhandel m.v. om tilbudspligt. Formålet er at skabe klare og enkle regler på området for tilbudspligt og samtidig give de øvrige aktionærer bedre vilkår i forbindelse med, at en storaktionær erhverver bestemmende indflydelse. 

Lovforslaget indeholder desuden en række mindre ændringer, herunder ændringer af teknisk karakter.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest onsdag den 20. november 2013, kl. 12.00. Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på ministerbetjening@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø.

Kontaktpersoner: Christian Turley og Camilla Hauberg Nicolajsen

Direkte tlf.nr.: 33 55 82 01 og 33 55 84 62

Lovforslag
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
20-11-2013
20-01-2014
2013/2014
23-10-2013