Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter i forhold til frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg).
Lovforslag
Sundhed
01-11-2013
13-01-2014
01-09-2014
2013/2014
09-10-2013

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 141,676 kB
Lovudkast 684,098 kB
Høringsliste 122,354 kB
Høringssvar
Bedre Psykiatri 63,991 kB
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 193,464 kB
Børnerådet 404,190 kB
Dansk Erhverv 109,409 kB
Dansk Psykiatrisk Selskab 119,116 kB
Dansk Socialrådgiverforening 128,508 kB
Dansk Sygeplejeråd 134,088 kB
Danske Patienter 206,702 kB
Danske Regioner 317,230 kB
Det Etiske Råd 174,032 kB
Det Sociale Netværk 225,778 kB
Ergoterapeutforeningen 56,608 kB
FOA 135,596 kB
Forsikring & Pension 105,268 kB
Institut for Menneskerettigheder 189,219 kB
KL 70,292 kB
LAP 151,25 kB
Lægeforeningen 188,643 kB
Patientombuddet 17,031 kB
Psykiatrifonden 11,203 kB
Region Nordjylland 654,624 kB
Rådet for Socialt Udsatte 173,847 kB