Høring

Høring

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Jordvarmebekendtgørelsen

Bekendtgørelsen indfører en anmeldeordning for ikke-industrielle og horisontale jordvarmeanlæg, der udelukkende anvender de i jordvarmebekendtgørelsen navngivne køle- og korrosionsbeskyttelsesmidler, og som ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Det foreslås, at jordvarmeanlæg omfattet af anmeldeordningen kan etableres 2 uger efter anmeldelsen, såfremt kommunalbestyrelsen ikke har gjort indsigelse inden for 2 ugers fristen.

Bekendtgørelsen har fortsat til formål at beskytte jord og grundvand, og bekendtgørelsens tekniske krav er målrettet dette formål.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
23-10-2013
23-12-2013
01-12-2013
2012/2013
MEHCH
mehch@mst.dk
25-09-2013

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast_jordvarmebekg 248,001 kB
Høringsbrev 77,526 kB
Høringsliste 419,076 kB
Høringsnotat
Bilag 2 - Høringsnotat (2 217,067 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,017 MB