Høring

Høring

Høring om selvevaluering af implementering af Danmarks nationale handlingsplan for Open Government 2012

Høring om selvevaluering af implementering af Danmarks nationale handlingsplan for Open Government 2012
Danmark deltager i det internationale open government-initiativ, Open Government Partnership (OGP). Deltagerlandene i OGP skal efter udløb af deres handlingsplan gennemføre en selvevaluering.
Som ansvarlig for den overordnede koordination af Danmarks deltagelse i OGP har Digitaliseringsstyrelsen således forestået udarbejdelsen af et udkast til samlet evaluering af gennemførelsen af Danmarks første OGP-handlingsplan, som trådte i kraft i april 2012.
Udkastet til selvevalueringsrapport er baseret på Open Government Partnerships retningslinjer for selvevaluering, Guiding Principles for Government Self-Assessment Reports. De individuelle offentlige myndigheder og institutioner, som har været ansvarlige for et eller flere initiativer i handlingsplanen, har bidraget med kortfattede evalueringer af hvert enkelt af disse. De individuelle initiativevalueringer præsenteres sammen med en indledende kort status over Danmarks indtræden i OGP og arbejdsproces samt en afsluttende bemærkning om kontinuiteten i forhold til den næste OGP-handlingsplan.
Udkast til selvevalueringsrapport er i offentlig høring i to uger, inden det færdiggøres. Herefter skal det sendes til Open Government Partnerships enhed for evaluering, Independent Reporting Mechanism (IRM), og det vil samtidig blive publiceret på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, www.digst.dk.
Høringsmaterialet består af høringsnotat, udkast til selvevaluering samt den danske nationale handlingsplan for Open Government 2012 og kan downloades nedenfor. Mere information om Open Government Partnership (OGP) findes på www.opengovpartnership.org (på engelsk).
Høringssvar kan sendes pr. e-mail til int@digst.dk mærket ”Høring af OGP-selvevaluering” senest den 17. september 2013.
Andet materiale
Samfundsøkonomi og statistik
17-09-2013
17-11-2013
2012/2013
04-09-2013

Dokumenter