Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger.

Udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger.
Ved en ændring af sundhedsloven i maj 2010 om adgang til medicin- og vaccinationsoplysninger blev der udarbejdet to bekendtgørelser, som fastlæger de nærmere regler for hhv. medicinoplysninger og vaccinationer.Da de systemer, som udstiller medicin- og vaccinationsoplysninger, for slut-brugeren har udviklet sig til ét system – det Fælles MedicinKort (FMK), og da der gælder enslydende forhold for adgang, logning, tekniske krav m.v. for både medicin- og vaccinationsoplysninger er de to nævnte bekendtgørelser sammenskrevet til én bekendtgørelse. I tillæg hertil er en række forhold speci-ficeret, bl.a. logning og certificering i forhold til integration i eget journalsystem.
Bekendtgørelser
Sundhed
13-09-2013
13-11-2013
2012/2013
20-08-2013

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 142,652 kB
Høringsliste 149,931 kB
Bekendtgørelse 201,324 kB
Høringssvar
Danmarks Apotekerforening 474,358 kB
Danske Regioner 329,239 kB
Danske Ældreråd 424,995 kB
Datatilsynet 281,034 kB
Etisk råd 203,858 kB
Farmakonomforeningen 204,759 kB
Forbrugerrådet 196,845 kB
KL 69,973 kB
Lægeforeningen 199,865 kB
Pharmadanmark 88,558 kB
Praktiserende tandlægers organisation 997,700 kB
Rådet for digital sikkerhed 342,060 kB
Social-, Børne- og Integrationsministeriet 474,459 kB
Sundhedsstyrelsen 297,911 kB
Tandlægeforeningen 140,317 kB
Økonomi- og indenrigsministeriet 144,574 kB
ÆldreForum 512,997 kB