Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
Spildevandsområdet har de seneste år gennemgået ændringer som følge af øget fokus, bl.a. på baggrund af klimaforandringer, behov for øget konkurrence/kostægthed m.v. og fokusering af tilsynet med spildevandsforsyningsselskaber. Derudover er spildevandsforsyningen udskilt fra kommunerne i selvstændige selskaber ved ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og Naturstyrelsen er oprettet. Ændringerne har foranlediget et behov for revision af spildevandsbekendtgørelsen. På denne baggrund har Naturstyrelsen udarbejdet udkastet til bekendtgørelsen med ændringer og rettelser, som beskrevet nedenfor.
Bekendtgørelser
Naturstyrelsen
Natur og klima
16-09-2013
16-11-2013
2013/2014
Anne Christine Matzon
ancma@nst.dk
29-07-2013