Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

NaturErhvervstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger i høring.

 

Formålet med bekendtgørelsesændringen er at åbne en ansøgningsrunde på tilskudsordningen i indeværende år.

Høringssvar skal sendes til:

 

NaturErhvervstyrelsen

Center for Projekttilskud, Virksomhed

Nyropsgade 30

1780 København V

E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Bekendtgørelser
Erhverv
02-08-2013
02-10-2013
2012/2013
Lea Mannov
LEAMAN@naturerhverv.dk
05-07-2013

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsudkast 280,671 kB
Høringsbrev 10,832 kB
Høringsliste 1002,429 kB