Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret

Udkast til bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret
Udkastet til bekendtgørelse indfører en årlig indberetningspligt for producenter og importører til et nanoproduktregister. Indberetningspligten omfatter en række oplysninger om blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer, og som er solgt til forbrugere i det forgående år. Indberetningspligten er betinget af, at nanomaterialerne enten i sig selv frigives til forbrugeren under brug af nanoproduktet eller nanomaterialet er årsag til at farlige stoffer frigives fra nanoproduktet. Bekendtgørelsen indeholder endvidere en række undtagelser fra indberetningspligten til nanoproduktregisteret.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Erhverv
16-08-2013
16-10-2013
01-01-2014
Første indberetning skal foretages senest den 31. januar 2015 dækkende 2014.
2013/2014
Vivi Johansen
vijoh@mst.dk
04-07-2013