Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love

Obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage og obligatorisk videresendelse af klage over lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet

Med udkastet til lovforslaget foreslås det, at det gøres obligatorisk for klager at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, som Natur- og Miljøklagenævnet stiller til rådighed, ved indgivelse af klage over en afgørelse truffet af en myndighed til nævnet og ved efterfølgende kommunikation med nævnet om klagesagen.

Desuden foreslås det, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at videresende klage over afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplaner til Natur- og Miljøklagenævnet også i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen vælger at vedtage en ny lokalplan som følge af klagen.

Lovforslag
Naturstyrelsen
Miljø
13-09-2013
13-11-2013
01-02-2014
2012/2013
Fuldmægtig Mette Brandt
metbr@nst.dk
02-07-2013

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
udkast til lovforslag 159,024 kB
høringsbrev organisationer 26,176 kB
høringsliste uden mail 26,377 kB