Høring

Høring

Digebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende
Kulturministeriet sender hermed udkast til bekendtgørelse om beskyttede sten- og
jorddiger og lignende i høring. Bekendtgørelsen, der skal erstatte den gældende bekendtgørelse fra 2007 med samme titel, forventes at skulle træde i kraft den 1. oktober 2013.
Bekendtgørelser
Kulturministeriet
Kultur
16-08-2013
16-10-2013
2012/2013
Specialkonsulent i Kulturstyrelsen, Susanne Thuesen Simonsen
sts@kulturstyrelsen.dk
26-06-2013