Høring

Høring

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttede naturtyper

Frikommuneforsøg
Bekendtgørelsen giver frikommuner adgang til efter ansøgning at foretage en løbende revidering af de vandløb, der er udpegede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Endvidere indarbejdes ændringsbekendtgørelse fra 2011 om digital annoncering.
Bekendtgørelser
Naturstyrelsen
Natur og klima
19-08-2013
19-10-2013
2013/2014
11-06-2013