Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af mark- og vejfred

Forslag til lov om ændring af mark- og vejfred

Høring fra Fødevareministeriet over forslag til

 

  • lov om ændring af lov om mark- og vejfred (ændring af reglerne om aflivning af hunde, katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.)

 

Bemærkninger til lovforslaget bedes sendt til landbrugsloven@naturerhverv.dk senest

 

Fredag den 9. august 2013

 

For yderligere information om høringen se høringsbilagene.

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til NaturErhvervstyrelsen, Center for Jordbrug, Økologi og Landbrugslov, landbrugsloven@naturerhverv.dk eller Tina Prakash, tlf. 45 26 38 93.

 

Der gøres opmærksom på, at høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen efter høringsfristens udløb.

Lovforslag
Erhverv
09-08-2013
09-10-2013
Bemærk 2. høring: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17081
2012/2013
10-06-2013

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 47,658 kB
Høringsliste 16,740 kB
Udkast til lovforslag til ændring af lov om mark- og vejfred 233,771 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 175,026 kB
Høringssvar
Høringssvar efter 1. høring 1,307 MB
Høringssvar efter 2. høring 970,302 kB