Høring

Høring

Høring over udkast til markedsafgrænsning og -analyse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

Høring over udkast til markedsafgrænsning og -analyse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)
Hermed sendes udkast til markedsafgrænsning og -analyse på i høring. Høringen har til formål at sikre, at alle interesserede udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester får mulighed for at fremkomme med bemærkninger, og at Erhvervsstyrelsen tager hensyn til disse eventuelle bemærkninger i forbindelse med udarbejdelse af den endelige markedsafgrænsning og -analyse.Eventuelle høringssvar bedes sendt til postmar@erst.dk og skal være Erhvervsstyrelsen i hænde senest mandag den 1. juli 2013.Kontaktperson:Mette Merkel Brandt memebr@erst.dk  
Standard
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
01-07-2013
01-09-2013
03-06-2013
2012/2013
Mette Merkel Brandt
memebr@erst.dk
03-06-2013

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til afgrænsning Marked 1 582,328 kB