Høring

Høring

Udkast til forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Lovforslag om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)
Udkast til forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Af regeringsgrundlaget "Et Danmark, der står sammen" fremgår følgende: 

"Regeringen vil sikre, at medmødre til børn undfanget ved kunstig
befrugtning omfattes af børneloven på lige fod med fædre."

Lovforslaget udmønter dette punkt i regeringsgrundlaget.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:


Børnelovens anvendelsesområde udvidet således, at loven også omfatter fastsættelse af medmoderskab til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning ved en sundhedsperson, når medmoren har givet samtykke til befrugtningen og erklæret at ville være medmor til barnet. Det gælder, uanset om medmoren og barnets mor er gift med hinanden, har indgået registreret partnerskab med hinanden eller er ugifte. Dette indebærer, at reglerne om faderskab tillempes sådan, at de så vidt muligt også finder anvendelse på medmoderskab.

En kvinde, hendes ægtefælle eller hendes registrerede partner eller partner af samme køn og en mand (en kendt sæddonor) får mulighed for at aftale, at moren skal kunstigt befrugtes med mandens sæd, og at han – sammen med moren – skal være barnets retlige forældre. De kan dog i stedet aftale, at morens partner skal være barnets medmor.  

Børnelovens regler om faderskab tillempes, sådan at de så vidt muligt også finder anvendelse på faderskab til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, når en mand har givet samtykke til kunstig befrugtning af en kvinde og har erklæret at ville være far til barnet.

Retsplejelovens regler om behandling af faderskabssager ændres, så de også finder anvendelse på sager om medmoderskab.

I adoptionsloven ophæves muligheden for at gennemføre en stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen, fordi morens partner i stedet kan registreres som medmor til barnet.

Barselloven ændres således, at en medmor får samme ret til barsel og orlov som en far. 
Lovforslag
Social og omsorg
12-03-2013
01-10-2013
01-12-2013
2012/2013
13-02-2013

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 454,351 kB
Høringsliste 10,579 kB
Høringsbrev 57,198 kB
Høringsnotat 52,412 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,600 MB