Høring

Høring

Forslag til Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd

Forslag til Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet

Ved aftale af 15. november 2011 mellem regeringen og alle Folketingets partier om forhøjelse af forskningsreserven var der enighed om, at forhøjelsen finansieres bl.a. ved bortfald af bevillingen til Teknologirådet. Som følge af den politiske aftale foreslås Teknologirådet nedlagt gennem ophævelse af lov om Teknologirådet.

Udkast til lovforslag om ophævelse af lov om Teknologirådet sendes hermed i høring.
 

Lovforslag
Uddannelse og undervisning
02-01-2012
02-10-2012
2011/2012
23-11-2011