Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Høring over forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
  • Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse ved indførelse af skærpet pligt til udlevering af dokumenter og nøgleoplysninger til køber inden aftalens indgåelse
  • Indførelse af en karensperiode på 3 år fra foreningens stiftelse for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af foreningens ejendom
  • Indførelse af en oplysningspligt om støtte ydet af staten til opførelse af en andelsboligforening
Lovforslag
Ejendomme og byggeri
25-02-2013
01-10-2013
01-01-2014
2012/2013
Peter Møller og Julia Anna Berger Fjelding
04-02-2013