Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere, midlertidig genhusning, forenkling og tekniske ændringer)

Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere, midlertidig genhusning, forenkling og tekniske ændringer)

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger.
Udkastet omfatter 9 forslag:

  • Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere.
  • Indførelse af regler om midlertidig genhusning ved omfattende ombygninger af almene boliger.
  • Ændring af 2 pct.-reglen ved tilsagn til nyt alment boligbyggeri.
  • Ophævelse af kravet om kommunal godkendelse af skillevægsarbejder, som udføres efter den individuelle råderet.
  • Forenkling af processen for udbetaling af ungdomsboligbidrag.
  • Ændrede regler om afholdelse af tabet ved lejeres manglende opfyldelse af deres forpligtelse til istandsættelse ved fraflytning og ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling.
  • Ændring af regler om kommunens og regionens forpligtelser til i visse situationer at yde et beløb til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger.
  • Regulering af tilbagebetaling af støtte ved opløsning af støttede private andelsboligforeninger.
  • Forskellige småændringer og præciseringer.
Lovforslag
Ejendomme og byggeri
05-12-2012
02-10-2013
01-04-2013
2012/2013
Karin Lauersen og Nynne Horn
23-11-2012