Høring

Høring

Høring over forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven

Høring over forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven

Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.

Lovforslaget indeholder ændringer af lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. Lovforslaget indebærer forhøjede afregningspriser til solceller og små vedvarende energi-anlæg, som mere end fordobler den gældende afregningspris på 69 øre/kWh. Desuden indføres der en overgangsordning på 20 år for alle dem, der har investeret i et solcelleanlæg eller små vedvarende energi-anlæg inden fremsættelsestidspunktet for lovforslaget den 20. november 2012. Med lovforslaget afskaffes endvidere muligheden for at lade små private solcelleanlæg såvel som øvrige små vedvarende energi-anlæg isoleret set blive skattemæssigt betragtet som selvstændig erhvervsvirksomhed. Til orientering vedlægges bekendtgørelse nr. 1068 af 16. november 2012 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. 

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
26-11-2012
02-10-2013
2012/2013
20-11-2012

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
høringsliste 1 49,028 kB
høringsbrev 60,271 kB
Lovforslag 351,726 kB
Bekendtgørelse 38,906 kB