Høring

Høring

Udkast til Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter og Vejledning til bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Finanstilsynet sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om oplysning af risikoklassificering af visse udlånsprodukter og tilhørende vejledning i høring.
 
Bekendtgørelsen vil blive udstedt med hjemmel i § 43, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed og § 14 b i lov om markedsføring.
 
Med udkastet til denne bekendtgørelse vil der blive stillet krav om, at der skal oplyses om risikoklassificering af lån med en hovedstol på 100.000 kr., når lånet har pant i fast ejendom eller pant i en andel i andelsboligforeninger. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse, når lånet udbydes til forbrugere og andels- og ejerforeninger.
 
De lån, der er omfattet af bekendtgørelsen, vil blive inddelt i risikokategorierne: rød, gul og grøn.
 
Formålet med bekendtgørelsen er at skærpe kundernes opmærksomhed over for nogle grundlæggende risikofaktorer ved et lån, men samtidig bevare kundernes frie valg til at vælge de lån, som de ønsker.
 
Udkastet til bekendtgørelse stiller krav om, at der skal gives oplysning om risikoklassificeringen på det sted, hvor lånet udbydes, på en eventuel hjemmeside og i den rådgivning, som penge- og realkreditinstitutter er forpligtet til at yde.
 
Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft 6 måneder efter offentliggørelsen i Lovtidende.
 
Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen med tilhørende vejledning senest 16. oktober 2012.

Bemærkningerne kan sendes til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, att. Henrik Bruun Johannessen.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
16-10-2012
16-12-2012
01-05-2013
2011/2012
Henrik Bruun Johannessen
hbj@ftnet.dk
18-09-2012

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse 178,491 kB
Vejledning 81,681 kB
Høringsbrev 78,586 kB
Høringsliste 67,762 kB