Høring

Høring

Høring angående L 110 – forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd

L 110 - lov om ændring af sundhedslov mv.
Høringsmateriale angående L 110 – forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd (Digital ansøgning om tilskud til læ-gemidler, organisatorisk ændring af embedslægeinstitutionerne, ændring af Sundhedsstyrelsens plejehjemstilsyn m.v., nedlæggelse af Det Nationale Forebyggelsesråd samt ændring af sekretariatet for Det Etiske Råd).
Lovforslag
Sundhed
21-03-2012
02-10-2012
2011/2012
15-03-2012