Høring

Høring

Bekendtgørelse om regioners og kommuners adgang til indhentning og behandling af personoplysninger fra offentlige registre til brug for til-rettelæggelse og planlægning af indsatsen på sundhedsområdet

Adgang til sundhedsregistre
Bekendtgørelsen fastlægger betingelser for at regioner og kommuner kan få adgang til indhentning og behandling af personoplysninger fra offentlige registre til brug for tilrettelæggelse og planlægning af indsatsen på sundhedsområdet
Bekendtgørelser
Sundhed
16-02-2012
16-04-2012
01-08-2012
2011/2012
10-02-2012

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse 521,063 kB
Høringsbrev 213,756 kB
Høringsliste 110,714 kB
Høringssvar
Dansk Handicaporganisationer 29,133 kB
Danske Regioner 56,316 kB
Datatilsynet 53,277 kB
DSR 41,813 kB
Etisk Råd 575,128 kB
Forbrugerrådet 38,281 kB
KL 91,361 kB
Lægeforeningen 296,119 kB
Ældresagen 37,574 kB