Høring

Høring

Bidrag til national handlingsplan for ”Open Government”

Bidrag til national handlingsplan for ”Open Government”
Ligesom mange andre lande har Danmark tilsluttet sig den amerikanske regerings initiativ, Open Government Partnership (OGP). OGP er et multilateralt samarbejde om at fremme åbenhed i den offentlige sektor gennem initiativer inden for
 
•                     Transparens og åbenhed
•                     Borgerdeltagelse og inddragelse af civilsamfundet
•                     Antikorruption og ansvarsplacering
•                     Teknologi og innovation.
 
Alle deltagende lande skal på baggrund af en offentlig høring udarbejde en 12-måneders handlingsplan med konkrete forpligtelser gældende fra marts 2012. Handlingsplanen skal udvikles og implementeres med inddragelse af borgere, virksomheder, det øvrige civilsamfund og alle niveauer af den offentlige sektor.
 
Der igangsættes derfor denne høring, hvor borgere, virksomheder, NGOer samt offentlige institutioner og myndigheder på alle niveauer inviteres til at give input og idéer til den danske OGP-handlingsplan. Den endelige plan vil blive udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet. 
 
OGP-initiativet og rammerne for en dansk handlingsplan er beskrevet nærmere i nedenstående høringsdokumenter.
Andet materiale
Samfundsstruktur
29-02-2012
29-04-2012
2011/2012
Cathrine Lippert
calip@digst.dk
03-02-2012

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 24,084 kB
Høringsliste 14,505 kB
OGP baggrundsinformation (engelsk) 461,243 kB
Digitaliseringsstrategi 2011-2015 8,388 MB