Høring

Høring

Familiestyrelsens rapport om evalueringen af forældreansvarsloven

Evaluering af forældreansvarsloven

Familiestyrelsen sender hermed Familiestyrelsens rapport om evalueringen af forældreansvarsloven i høring. Samtidig vedlægges en bilagsdel til rapporten. I evalueringen indgår også evalueringsundersøgelsen "Dom til fælles forældremyndighed. En evaluering af forældreansvarsloven", som er udarbejdet af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Evalueringsrapporten vil danne grundlag for de politiske drøftelser om eventuelle ændringer af loven. Et sådant forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven vil også blive sendt i høring.

Familiestyrelsen beder om at modtage høringssvar til Familiestyrelsens evalueringsrapport senest den 5. december 2011.

Andet materiale
Familiestyrelsen
Samfundsstruktur
05-12-2011
05-02-2012
2011/2012
10-11-2011