Høring

Høring

Specifikation af serviceinterface for Person

Høring over udkast til standarden "Person"
Der gøres hermed opmærksom på, at følgende udkast til standard er sendt i offentlig høring i forbindelse med OIO-kommiteen’s behandling af forslag til standard. Det drejer sig om:   Specifikation af serviceinterface for Person   OIO-komitéens behandling vil kunne resultere i en standard, som – med tværoffentlig konsensus – vil være vejledende for nyudvikling af kommunikationsformer mellem offentlige systemer, som håndterer persondata.
Standard
Erhvervsstyrelsen
Samfundsstruktur
19-08-2011
01-10-2011
01-07-2011
2010/2011
Carsten Ramsdahl Rohde
carr@itst.dk
30-06-2011

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Specifikation af serviceinterface for Person 153,278 kB
Høring over udkast til standarden "Person" - Høringsbrev 11,102 kB
Høringsnotat forslag til personstandard 20,108 kB
Høringssvar
Høringssvar - ATP - på Specifikation af serviceinterface for Person 101,594 kB
Høringssvar - Axapoint - på Specifikation af serviceinterface for Person 13,685 kB
Høringssvar - Banedanmark - på Specifikation af serviceinterface for Person 25,839 kB
Høringssvar - Beskæftigelsesministeriet - på Specifikation af serviceinterface for Person 27,430 kB
Høringssvar - cBrain - på Specifikation af serviceinterface for Person 97,889 kB
Høringssvar - CPR-kontoret - på Specifikation af serviceinterface for Person 5,535 kB
Høringssvar - Datatilsynet - på Specifikation af serviceinterface for Person 28,948 kB
Høringssvar - Domstolsstyrelsen - på Specifikation af serviceinterface for Person 29,256 kB
Høringssvar - Erhvervs- og Byggestyrelsen - på Specifikation af serviceinterface for Person 31,038 kB
Høringssvar - Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - Center for kvalitet i Erhvervsregulering - på Specifikation af serviceinterface for Person 27,424 kB
Høringssvar - Forsknings- og Innovationsstyrelsen - på Specifikation af serviceinterface for Person 13,521 kB
Høringssvar - Forsvarskommandoen - på Specifikation af serviceinterface for Person 63,997 kB
Høringssvar - Gentofte Kommune - på Specifikation af serviceinterface for Person 134,732 kB
Høringssvar - Hvidovre Kommune - på Specifikation af serviceinterface for Person 83,554 kB
Høringssvar - Indenrigs- og Sundhedsministeriet - på Specifikation af serviceinterface for Person 94,769 kB
Høringssvar - Integrationsministeriet - på Specifikation af serviceinterface for Person 59,365 kB
Høringssvar - IT Crew Consulting - på Specifikation af serviceinterface for Person 168,348 kB
Høringssvar - Keld Simonsen - på Specifikation af serviceinterface for Person 9,479 kB
Høringssvar - KL - på Specifikation af serviceinterface for Person 193,616 kB
Høringssvar - KMD - på Specifikation af serviceinterface for Person 113,651 kB
Høringssvar - Konkurrence- og Frobrugerstyrelsen - på Specifikation af serviceinterface for Person 41,171 kB
Høringssvar - Kriminalforsorgen og Rigspolitiet - på Specifikation af serviceinterface for Person 40,589 kB
Høringssvar - Kulturministeriet - på Specifikation af serviceinterface for Person 36,258 kB
Høringssvar - Miljøministeriet - Kort & Matrikelstyrelsen - på Specifikation af serviceinterface for Person 36,094 kB
Høringssvar - Odense Kommune - på Specifikation af serviceinterface for Person 21,251 kB
Høringssvar - Plantedirektoratet - på Specifikation af serviceinterface for Person 62,704 kB
Høringssvar - Priway - på Specifikation af serviceinterface for Person 43,953 kB
Høringssvar - Region Hovedstaden - på Specifikation af serviceinterface for Person 40,756 kB
Høringssvar - Region Midtjylland - på Specifikation af serviceinterface for Person 23,709 kB
Høringssvar - Rigsrevisionen - på Specifikation af serviceinterface for Person 36,127 kB
Høringssvar - Servicestyrelsen - på Specifikation af serviceinterface for Person 15,271 kB
Høringssvar - Skatteministeriet - på Specifikation af serviceinterface for Person 67,568 kB
Høringssvar - Socialministeriet - på Specifikation af serviceinterface for Person 10,158 kB
Høringssvar - Styrelsen for Bibliotek- og Medier - på Specifikation af serviceinterface for Person 24,370 kB
Høringssvar - Styrelsen for International Uddannelse - på Specifikation af serviceinterface for Person 29,806 kB
Høringssvar - Sundhedsstyrelsen - på Specifikation af serviceinterface for Person 288,641 kB
Høringssvar - Tabulex - på Specifikation af serviceinterface for Person 203,363 kB
Høringssvar - UNI-C - på Specifikation af serviceinterface for Person 51,053 kB
Høringssvar - Universitets- og Bygningsstyrelsen - Kontor for kvalitetsledese og Digitalisering - på Specifikation af serviceinterface for Person 5,489 kB
Høringssvar - Økonomi- og Erhvervsministeriet - på Specifikation af serviceinterface for Person 39,441 kB
Høringssvar - Økonomistyrelsen - på Specifikation af serviceinterface for Person 20,034 kB