Høring

Høring

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Udkast til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger skal forenkle energimærkningsordningen og gøre energimærkning af bygninger billigere. 
 
Ændret bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.
Udstedelse af en ændret bekendtgørelse indgår i opfølgningen på den samlede evaluering, der i 2008 blev foretaget af regeringens energispareindsats, og som resulterer i en omfattende revision af energimærkningsordningen for bygninger. Revisionen har samlet set til formål at sikre, at energimærkningen fører til flere energibesparelser samtidigt med, at omkostningerne til ordningen nedsættes. 

Høringsfrist tirsdag den 16. november 2010.    

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Ejendomme og byggeri
16-11-2010
16-01-2011
2010/2011
26-10-2010