Høring

Høring

PIA-håndbog

Høring af ”Håndbog i Privatlivsimplikationsanalyse”
IT- og Telestyrelsen har udarbejdet et materiale til vejledning i udførelse af Privacy Impact Assessments. Materialet er udarbejdet som opfølgning til retningslinjerne for beskyttelse af privatliv i digitaliseringsprojekter, som er udarbejdet af den tværoffentlige arbejdsgruppe vedrørende privacy.   Materialet er tiltænkt brug i projekter, hvor man ønsker en vurdering af effekten af et givent system i forhold til beskyttelse af privatlivets fred.   Materialet består af en PIA-håndbog med appendiks, og et værktøj til PIA-screening, der kan bruges indledningsvist i projekter til undersøgelse af, om der skal udføres en PIA. Hertil er udarbejdet en pjece, der med 10 nemme spørgsmål fremstiller, hvad en PIA indeholder.
Vejledning
Erhvervsstyrelsen
Samfundsstruktur
01-09-2010
01-11-2010
22-06-2010
2009/2010
René Risom Johansen
rrj@itst.dk
22-06-2010