Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (tvungen opfølgning efter udskrivning)

Ændring af psykiatriloven
Med lovforslaget indføres hjemmel til under visse nærmere forudsætninger at pålægge nogle få svært psykisk syge patienter efter udsktivning at møde op til medicinsk behandling i det psykiatriske sygehusvæsen.Lovforslagets formål er bl.a. at medvirke til at sikre, at det bliver muligt at fastholde de sværest psykisk syge patienter, det indenfor rammerne af den hidtidige lovgivning ikke har været muligt at fastholde, i den nødvendige behandling.
Lovforslag
Sundhed
15-01-2010
06-10-2010
2009/2010
Susanne Beck Petersen, Center for sunhed og psykiatri
sbpe@sum.dk
16-12-2009