Høring

Høring

Ændring af 'miljøaktivitetsbekendtgørelsen' og autoværkstedsbekendtgørelsen

Ændringer på grund af servicedirektivet
Der udsendes to ændringsudkast til implementering af servicedirketivet. Der er ikke tilsigtet ændringer af retsvirkninger ved den anmeldeordning, som allerede findes for visse midlertidige aktiviteter og for etablering og ændring af autoværksteder.
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Erhverv
30-11-2009
30-01-2010
28-12-2009
2009/2010
17-11-2009