Høring

Høring

Fiskefoder

Bekendtgørelse om foderstoffer til anvendelse i økologisk akvakulturbrug

Høring fra Plantedirektoratet om bekendtgørelse om foderstoffer til anvendelse i økologisk akvakulturbrug.

Eventuelle bemærkninger bedes være Plantedirektoratet i hænde senest

gerne på e-mail til jur@pdir.dk

fredag den 9. oktober 2009, kl. 12:00

Læs yderligere i vedhæftede materiale.

sok@pdir.dkEventuelle spørgsmål til det faglige indhold bedes rettet til Sektor for Økologi på

Det bemærkes, at indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen.

Bekendtgørelser
Erhverv
09-10-2009
09-12-2009
01-11-2009
2008/2009
25-09-2009