Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Udkast til bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv
Bekendtgørelsen udstedes som følge af, at lov nr. 515 af 6. juni 2007 (arveloven) træder i kraft den 1. januar 2008. Udkastet til bekendtgørelse er en sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 928 af 5. september 2006 om anbringelse af myndiges båndlagte arv og cirkulære nr. 19 af 26. februar 1986 om bestyrelse af båndlagt arv i de forvaltningsafdelinger, der er godkendt hertil i medfør af arvelovens § 61, som ændret ved cirkulære nr. 12 af 21. januar 1988. Herudover er der i udkastet til bekendtgørelse foretaget en række redaktionelle ændringer i forhold til de gældende regler.
Bekendtgørelser
Civilstyrelsen
Samfundsstruktur
10-12-2007
10-02-2008
01-01-2008
2011/2012
03-12-2007

Dokumenter