Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Sundhedslovforslag

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

 

(Udvidet behandlingsret for psykisk syge børn og unge, kontaktpersoner, kommunal fysioterapi, medicintilskud, Medicinprofilen og afstemningsregler i Regionernes Lønnings- og Takstnævn m.v.).

 

Med lovforslaget forslår regeringen en række tiltag på sundhedsområdet, som hver især skal medvirke til at skabe et bedre sundhedsvæsen gennem yderligere kvalitet og sammenhæng i behandlingstilbuddene til patienterne. Forslagene skal ses i sammenhæng med den forestående kvalitetsreform.

Lovforslag
Sundhed
10-10-2007
10-11-2007
2006/2007
Jette Blichfeldt
Regionaltsundhedskontor@im.dk
21-09-2007

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 77,453 kB
Høringsliste 93,205 kB
Lovforslag 516,688 kB
Høringssvar
Bagsværd Observationshjem 41,929 kB
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark 1,105 MB
Center for små handicapgrupper 1,019 MB
Danmarks Apotekerforening 763,477 kB
Danmarks Psoriasis Forening 456,346 kB
Dansk Erhverv 52,994 kB
Dansk IT 44,925 kB
Dansk Psykolog Forening 527,650 kB
Dansk Sygeplejeråd 943,597 kB
Danske Fysioterapeuter 118,800 kB
Danske Patienter 548,409 kB
Danske Regioner 766,359 kB
Datatilsynet 215,677 kB
De Samvirkende Invalideorganisationer 568,479 kB
Det Centrale Handicapråd 107,620 kB
Det Etiske Råd 821,752 kB
Direktoratet for Sundhed Grønland 257,964 kB
Ergoterapeutforeningen 189,374 kB
Fag og Arbejde 521,412 kB
Farmakonomforeningen 72,787 kB
Forbrugerrådet 114,753 kB
Institut for Menneskerettigheder 664,614 kB
Jordemoderforeningen 67,072 kB
Kommunernes Landsforening 221,170 kB
Konkurrencestyrelsen 298,380 kB
Kræftens Bekæmpelse 589,882 kB
Landsforeningen SIND 132,581 kB
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere 47,339 kB
Lægeforeningen 603,154 kB
Nomeco 17,772 kB
Pharma Danmark 90,869 kB
Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre 418,897 kB
Rigsrevisionen 11,007 kB
Råd for IT & Persondatasikkerhed 65,096 kB
Scleroseforeningen 101,643 kB
Socialministeriet 239,115 kB
Sundhedsstyrelsen - enhed for tilsyn 386,734 kB
Sundhedsstyrelsen 228,953 kB
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 512,953 kB
Tandlægernes Nye Landsforening 9,061 kB
Ældre Forum 375,354 kB
Ældre Sagen 1,022 MB
Øfeldt Centret ApS 401,167 kB
Århus Universitet 2,446 MB