Høring

Høring

Lov om landinspektørvirksomhed

Lov om landinspektørvirksomhed

Forslag til lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed samt udkast til bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed.

Med lovforslaget søges de konkurrencebegrænsende bestemmelser i lov om landinspektørvirksomhed (landinspektørloven) om, hvem der kan eje aktier eller anparter i landinspektørselskaber ændret. Samtidig foreslås indført regler, hvorefter alle praktiserende landinspektører er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring. Endelig foreslås en modernisering af loven med hensyn til frister for klage til Landinspektørnævnet m.v.

Det tilknyttede udkast til bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed indeholder nærmere bestemmelser om forsikringen, herunder om forsikringssummens størrelse.

Dato for høringsfrist
25/08/2005

Høringen gældende til
15/10/2005

Ansvarlig for høring
Birgit Kristiansen, 35 87 56 22
E-mail:brk@kms.dk

Lovforslag
Miljøministeriet
Ejendomme og byggeri
25-08-2005
15-10-2005
2004/2005
10-08-2005