Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis
Der udstedes en ny bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis som følge af Energistyrelsens forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet. Af lovforslaget følger bl.a., at indsamlingsvirksomheder pr. 1 juli 2022 kan indsamle forbrændningsegnet erhvervsaffald. 

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
30-03-2022
30-05-2022
01-07-2022
2021/2022
Anne Kristine Glinsvad
ankgl@mst.dk
02-03-2022