Høring

Høring

Ændring af lov om klima (indikativt klimamål for 2025)

Forslag til Lov om ændring af lov om klima. (Indikativt klimamål for 2025)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sender hermed vedlagte lovforslag om ændring af
lov om klima (Indikativt klimamål for 2025) i høring.

Lovforslaget har til formål at udmønte den politiske aftale om et indikativt drivhusgasreduktionsmål for 2025 af 7. maj 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten. Med lovforslaget indskrives et drivhusgasreduktionsmål på 50-54 pct. i 2025 i forhold til 1990 i klimaloven.
Lovforslag
Natur og klima
18-08-2021
18-10-2021
2020/2021
05-07-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 70,515 kB
Høringsbrev 59,275 kB