Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v., Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassystemet samt bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling

Udkast til bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v., bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassystemet samt bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling
Bekendtgørelserne ændres som følge af bemyndigelsesbestemmelserne i lov nr. 2211 af 30. december 2020 om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Ændring af formålsbestemmelsen for Energinet, ny transparent proces for Energinets investeringer og ny fremsynet økonomisk regulering af Energinet m.v.).
Der fastsættes i den forbindelse regler om udarbejdelse og indhold af en langsigtet udviklingsplan, samt hvilke projekter der skal godkendes efter § 4, stk. 3, i lov om Energinet. Derudover fastsættes der bestemmelser, der vedrører udarbejdelse og indhold af en forretningsplan. Endeligt foretages der mindre tekniske justeringer.
Der henvises til høringsbrevet og udkastet til ændringsbekendtgørelsen for en nærmere gennemgang af de indholdsmæssige ændringer. Ændringer i eksisterende bestemmelser er markeret med ”Registrer ændringer” og nye bestemmelser er markeret med gul.
Eventuelle høringssvar til udkast til bekendtgørelser bedes sendt til Energistyrelsen på ens@ens.dk med kopi til jlha@ens.dk og med angivelse af journalnummer 2019 - 97221.
Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelserne kan rettes til fuldmægtig Julie Hansen (jlha@ens.dk eller 33 92 75 52).
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
05-05-2021
05-07-2021
01-07-2021
2020/2021
Julie Hansen
jlha@ens.dk
07-04-2021