Høring

Høring

Udkast til Miljøvurdering – ordning om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Udkast til Miljøvurdering – ordning om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
Det primære formål med tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering er at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandområder.
 
Miljøvurderingen for ordningen om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering beskriver de sandsynlige forventede indvirkninger på miljøet, som ordningen kan medføre.
 
Der er forud for miljøvurderingen udarbejdet et notat, hvor miljøvurderingens omfang og detaljeringsgrad er blevet afgrænset. Afgrænsningsnotatet har været sendt i høring hos de relevante myndigheder.
 
Gennemførelse af en miljøvurdering har til formål at sikre et tilstrækkeligt hensyn til miljøet og inddragelse af offentligheden.

Udkast til miljøvurderingen sendes hermed i høring.
Miljøvurdering
Miljøstyrelsen
Miljøvurdering
08-04-2021
08-06-2021
08-03-2021
2020/2021
Jørgen Grundvad Nielsen
joegn@mst.dk
08-03-2021

Dokumenter