Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om supplerende dokumentationskrav ved forudgående aktørregistrering for så vidt angår visse toldkontingenter

Bekendtgørelse om supplerende dokumentationskrav ved forudgående aktørregistrering for så vidt angår visse toldkontingenter

Kommissionen har fremsat en delegeret forordning (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0760&qid=1594116338566&from=DA) og gennemførelsesforordning (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0761&qid=1594116276797&from=DA) om ændring af systemet for administration af import- og eksporttoldkontingenter, der administreres med licens. Kommissionen introducerer hermed obligatorisk forudgående aktørregistrering ved visse følsomme, overansøgte toldkontingenter i Kommissionens nyetablerede, elektroniske databasesystem LORI, med et nyt krav om uafhængighed virksomhederne imellem.

 

Der er behov for at fremsætte ekstra krav om dokumentation for fyldestgørende at kunne kontrollere virksomhedernes økonomiske aktiviteter. Ansøgende virksomheder skal således som minimum vedlægge udskrift af deres CVR-registreringsbevis og seneste reviderede årsregnskab som ekstra dokumentation ved deres LORI-registreringsanmodning. Dette krav fastsættes i bekendtgørelse om supplerende dokumentationskrav ved forudgående aktørregistrering for så vidt angår visse toldkontingenter.


Bekendtgørelser
Erhverv
27-07-2020
27-09-2020
01-09-2020
2019/2020
01-07-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 443,224 kB
Høringsbrev 265,056 kB
Høringsliste 105,129 kB
EØK 456,197 kB