Høring

Høring

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug)

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug)

Ved lov nr. 680 om ændring af miljøbeskyttelsesloven fra 2017 blev der etableret mulighed for, at ministeren kan fastsætte regler om, at der ved godkendelse af nye havbrug eller ved udvidelse eller ændring af eksisterende havbrug kan fastsættes vilkår om etablering og drift af kompenserende marine virkemidler som f.eks. muslinger eller tang. Efter disse bestemmelser ville det kunne indgå i et havbrugs miljøgodkendelse, at en nærmere bestemt mængde næringsstoffer (kvælstof og fosfor) skal fjernes ved hjælp af kompenserende marine virkemidler. Til gengæld ville havbruget kunne få miljøgodkendelse til udledning af en større mængde næringsstoffer, end det ellers ville have kunnet få tilladelse til. Lovændringen gav endvidere mulighed for, at der for havbrug, der blev godkendt med vilkår om kompenserende marine virkemidler efter de nye regler, kan meddeles påbud om at nedbringe næringsstofbelastningen efter regler, der fastsættes af ministeren. Bemyndigelserne er ikke benyttet.

Med dette lovforslag foreslås, at bemyndigelserne i miljøbeskyttelsesloven ophæves. Lovgrundlaget for at fastsætte regler om brug af kompenserende marine virkemidler i forbindelse med miljøgodkendelse af havbrug og påbud i sådanne situationer fjernes dermed.Lovforslag
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
19-08-2020
19-10-2020
01-01-2021
2019/2020
Kristina H. Balling
kriba@mfvm.dk
24-06-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 140,618 kB
Høringsliste 126,407 kB
Udkast til lovforslag 448,553 kB