Høring

Høring

Gennemførelsesretsakt om gennemførelse af dyresundhedsloven

Commission Implementing Regulation laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council with regard to the approval of germinal product establishments and the traceability of germinal products of bovine, porcine, ovine, caprine and equine animals

Kommissionen har for nyligt oversendt Fødevarestyrelsen et udkast til en gennemførelsesretsakt om gennemførelse af dyresundhedsloven til bemærkninger.

 

På den baggrund sendes følgende udkast i høring:

 

Commission Implementing Regulation laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council with regard to the approval of germinal product establishments and the traceability of germinal products of bovine, porcine, ovine, caprine and equine animals

   

Fristen for fremsendelse af evt. bemærkninger til Fødevarestyrelsen er den 25. maj 2020, kl. 10.00 på 14@fvst.dk.

 

Fødevarestyrelsen skal gøre opmærksom på, at der er tale om en retsakt, som har været i høring før og været forhandlet gennem længere tid. Styrelsen og erhvervet har derfor haft mulighed for at påvirke forhandlingerne på sædvanlig måde.

EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
25-05-2020
25-07-2020
2019/2020
20-05-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag 302,548 kB
Bilag 125,265 kB