Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om leverandørers indberetningspligt til det Europæiske Kemikalieagenturs database over artikler med særligt problematiske stoffer

2018/851 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald) artikel 9, stk. 1, litra i), jf. artikel 9, stk. 2.Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUBaggrunden for udkast til bekendtgørelse er en gennemførsel af det ændrede affaldsrammedirektiv (

Bestemmelserne vedrører den såkaldte SCIP-database (substances of concern in articles as such or in complex objects (products)) og indebærer, at enhver leverandør af en artikel, der indeholder særligt problematiske stoffer i en koncentration over 0,1 vægtprocent, fra den 5. januar 2021 skal indberette oplysninger om artiklen og stoffet til databasen, som oprettes og vedligeholdes af det Europæiske Kemikalieagentur.


Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
20-04-2020
20-06-2020
01-07-2020
2019/2020
17-03-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 186,311 kB
Høringsliste 236,769 kB
Udkast til bekendtgørelse 682,562 kB