Høring

Høring

Høring af udkast til revideret sælforvaltningsplan

Sælforvaltningsplan

Formålet med forvaltningen af sæler er at bevare sæler, som en del af den danske natur i overensstemmelse med Danmarks EU-retlige forpligtelse efter habitatdirektivet. Samtidig skal forvaltningen ske balanceret i forhold til andre interesser, herunder fiskeri, og friluftsliv og den øvrige marine natur. I forhold til den eksisterende forvaltningsplan fra 2005 sker der en række nye initiativer, herunder;

 • En forenkling af procedurer ved ansøgning om tilladelse til regulering.
 • Fjernelse af krav om kursus som forudsætning for reguleringstilladelse

 • Undersøgelse af muligheder og problemer ved brug af sælskræmmere

 • Indsats mod ulovlig regulering med brug af garn

 • Bedre registrering af sælskader i fiskeriet

 • Drøftelse af eventuel indførelse af jagttid på spættet sæl

 • En række ændringer af ”Bornholmerordningen”, så der bl.a. bliver muligt også at regulere gråsæler i nærheden af fritidsfiskeres garn.

 • Et pilotprojekt med betalte sæljægere på Bornholm

 • Initiativ til samarbejde om en regional forvaltning af gråsæler i Østersøen

 • Udarbejdelse af etiske retningslinjer for bæredygtig sælturisme samt informationsindsats om sæler.

 • Fortsat forskning i årsagerne til tilbagegang i det kystnære fiskeri

 • Fortsat forskning i årsagen til den svækkede torskebestand i Østersøen

 • Fortsat udvikling af sælsikre redskaber og understøttelse af erfaringsudveksling

 • Forskning i udvikling af bæredygtig sælturisme


Andet materiale
Miljøstyrelsen
Natur og klima
06-03-2020
06-07-2020
2019/2020
Ejgil E. Andersen
Eea@mst.dk
23-01-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 212,504 kB
Udkast til sælforvaltningsplan 1,510 MB
Høringsbrev 199,508 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 395,690 kB
Høringssvar
Høringssvar 5,748 MB