Høring

Høring

Høring over forslag til ændring af EU forordning 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer

Høring over forslag til ændring af EU forordning 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer
EU Kommissionen har fremsat to forslag til ændring af forordning 1881/2006 om grænseværdier for de naturlige toksiner: Pyrrolizidinalkaloider og tropanalkaloider i fødevarer.
EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
03-02-2020
21-04-2020
17-12-2019
2019/2020
Lulu Krüger
lchk@fvst.dk
17-12-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 286,743 kB
Forslag 71,473 kB
Bilag til forslag 73,034 kB
Foreslåede grænseværdier 26,342 kB
Høringsliste - ikke ministrielle 218,947 kB