Høring

Høring

Skærpet indberetningspligt

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bl.a. medicinsk udstyr – mulighed for skærpet indberetningspligt
Bekendtgørelser
Sundhed
07-02-2020
08-03-2020
28-02-2020
2019/2020
17-01-2019