Høring

Høring

Bekendtgørelse om slagtepræmie 2020

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude
Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude ændres på følgende
måde. I § 17 er der i den gældende bekendtgørelse henvist til den tidligere
forordning 1249/2008. Forordningen er ophævet med ikrafttrædelsen af Europa-
Kommissionens delegerede forordning 2017/1182, som sammen med
gennemførelsesforordning 2017/1184 erstatter forordning 1249/2008.
Henvisningen til forordning 1249/2008 i § 17 er derfor rettet. Den ændrede
henvisning medfører ikke, at slagtevægten fremover skal bestemmes på anden
måde en hidtil.
Derudover er der foretaget korrekturrettelser, som ikke er væsentlige for det
materielle indhold af bekendtgørelsen.
Bekendtgørelser
Erhverv
31-10-2019
31-12-2019
01-01-2020
2019/2020
Anders Westergaard Kristensen
anwekr@lbst.dk
11-10-2019

Dokumenter