Høring

Høring

Bekendtgørelser på frekvensområdet

Høring over fem bekendtgørelser på frekvensområdet
Energistyrelsen sender hermed fem udkast til bekendtgørelser på frekvensområdet i høring.

Ændringerne består i en række forslag til tekniske tilpasninger bl.a. som følge af tre kommissionsgennemførelsesafgørelser, en række ECC-beslutninger og en ECC-anbefaling samt ændringer af bestemmelserne om tilladelsers varighed.

Ændringerne er indarbejdet i følgende bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
  • Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
  • Bekendtgørelse om radiogrænseflader
  • Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Endvidere er bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre også blevet ændret.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
08-11-2019
08-12-2019
01-01-2020
2019/2020
11-10-2019