Høring

Høring

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stofferne dimethoat og omethoat - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SAN-TE/11242/2018)

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stofferne dimethoat og omethoat - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SAN-TE/11242/2018)

Forslaget vedrører grænseværdier for følgende pesticider: dimethoat og omethoat.

Ændring vedrørende grænseværdierne foreslås på baggrund af revurderinger af pesticiderne.

Høringsfristen er fredag d. 13. september 2019 kl. 10.


EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
13-09-2019
13-11-2019
11-09-2019
2018/2019
Nina Nørgaard Sørensen
ninno@fvst.dk
11-09-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 133,158 kB
Forslag 66,545 kB
Bilag 20,100 kB
Foreslåede grænseværdier 223,5 kB
Høringslisten - ikke ministrielle 151,682 kB