Høring

Høring

Høring vedr. tilladelse til markedsføring af foder, fødevarer og andre produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 og underkombinationer heraf i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003

Høring vedr. tilladelse til markedsføring af foder, fødevarer og andre produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 og underkombinationer heraf i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003

Fødevarestyrelsen anmoder hermed om bemærkninger til en eventuel godkendelse af genetisk modificeret majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21  underkombinationer heraf fra virksomheden Syngenta til import og forarbejdning samt fødevare- og foderbrug i EU.

Fødevarestyrelsen skal bede om eventuelle bemærkninger senest torsdag den 5. september 2019 kl. 10.00 pr. e-mail til 29@fvst.dk og hbo@fvst.dk.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Fødevarestyrelsen, specialkonsulent Jens Litske Petersen på tlf. 7227 6882 eller e-mail jlp@fvst.dk eller til specialkonsulent Hanne Boskov Hansen på tlf. 7227 6651 eller e-mail hbo@fvst.dk .

EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
05-09-2019
26-10-2019
2018/2019
11-07-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 207,836 kB
EFSA udtalelse 3,746 MB
Høringsliste 154,321 kB
Forslag 365,336 kB
Bilag til forslag 251,899 kB
Miljømæssig monitorering 399,033 kB