Høring

Høring

Høring vedr. tilladelse til markedsføring af foder, fødevarer og andre produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 og underkombinationer heraf i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003

Høring vedr. tilladelse til markedsføring af foder, fødevarer og andre produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 og underkombinationer heraf i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003

Fødevarestyrelsen anmoder hermed om bemærkninger til en eventuel godkendelse af genetisk modificeret majs MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 og underkombinationer heraf fra virksomheden Monsanto til import og forarbejdning samt fødevare- og foderbrug i EU.

Der foreligger endnu ikke beslutningsforslag fra EU-kommissionen om godkendelse. EFSA’s udtalelser udsendes på nuværende tidspunkt for at give høringsparterne bedre tid til at vurdere en eventuel godkendelse. Afstemningerne forventes tidligst at finde sted den 16. september 2019. Når beslutningsforslagene modtages, vil høringerne blive opdateret hermed.

Fødevarestyrelsen skal bede om eventuelle bemærkninger senest fredag den 26. august 2019 pr. e-mail til 29@fvst.dk og hbo@fvst.dk.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Fødevarestyrelsen, specialkonsulent Jens Litske Petersen på tlf. 7227 6882 eller e-mail jlp@fvst.dk.

EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
26-08-2019
26-10-2019
2018/2019
11-07-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 205,197 kB
EFSA udtalelse 3,329 MB
Høringsliste 154,321 kB